Historický ústav AV ČR projekt Řeholníci - katalóg Clavius
Hlavní stránka katalogu
Hlavná stránka katalógu
Main page
Strona główna katalogu
Hauptseite des Kataloges
Hlavní stránka katalogu

KOMBINOVANÉ VYHĽADÁVANIE :         

LANius 
 
 
 

                 
Požiadavku zadajte do zobrazeného formulára a stlačte tlačidlo HĽADAJ. Do každého riadku môžete zadať jednu podmienku, t.j. časť otázky typu Údaj-Vzťah-Hodnota. Jednotlivé riadky otázky je možné kombinovať pomocou operátorov Zároveň/Alebo. Pri vyhodnocovaní zložitej otázky má prioritu operátor Zároveň. Môžete tiež vyhľadávať pomocou jednoduchšieho ON-LINE formulára.