Kontakt

Hlavní řešitel

Mgr. Kateřina Bobková-Valentová, Ph.D.
Historický ústav AV ČR
e-mail: katerina.bobkova.valentova@gmail.com

Nástroj E-edice a kódování TEI

Boris Lehačka
Ústav pro jazyk český AV ČR
e-mail: boris@daliboris.cz

EVT vizualizace, web design

Mgr. Jana Synovcová Borovičková, Ph.D.
Historický ústav AV ČR
e-mail: jana.borovickova@ruk.cuni.cz

LA Telč

Mgr. Michaela Ramešová
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
e-mail: ramesova@itam.cas.cz

LA Bohosudov

PhDr. Markéta Holubová, Ph.D.
Etnologický ústav AV ČR
e-mail: holubova@eu.cas.cz

Spolupracovali:

PhDr. Jiří M. Havlík, PhD.
Mgr. Jarmila Hlaváčková, PhD.
Mgr. Karel Pacovský
Mgr. Ivana Platilová
Mgr. Štěpán Valecký

Veškeré dotazy a připomínky směřujte na mailovou adresu hlavní řešitelky.