EVT

Pro výslednou vizualizaci digitální edice literae annuae jsme se rozhodli použít open source nástroj Edition Visualization Technology (EVT) vyvíjený na Universitě v Pise týmem vedeným profesorem Robertem Rossellim Del Turco. EVT poskytuje jednoduché a dobře modifikovatelné prostředí pro zpřístupnění digitálních edic vytvořených podle standartu Text Encoding Iniciative (TEI). Nástroj původně vznikl v rámci projektu digitalizace staroanglického kodexu Vercelli Book, postupně se však rozvinul v obecnou platformu pro webovou publikaci nejrůznějších typů dokumentů kódovaných ve standartu TEI 5.

EVT je živý stále se vyvíjející open source projekt. Při jeho nasazení při vizualizaci edice Literae annuae se ještě potýkáme s některými technickými problémy. Průběžně se však snažíme pracovat na nápravě.

Návod k použití

 • Horní ovládací lišta
  1. Menu programu – informace o projektu, procházení rejstříků, volba jazyka, vytváření záložek, stažení XML dokumentu
  2. Přepínání režimů programu: Obraz-Text, Čtení textu, Kolace
  3. Obsah dokumentu a metadata obsažená v záhlaví a zápatí XML souboru: informace o projektu, ediční zásady a popis kódování, bibliografie, procházení rejstříků
  4. Tlačítko pro návrat na domovskou stránku LA (vlevo)
 • Spodní ovládací lišta
 • Zobrazuje se jen u těch edic, kde jsou k dispozici digitalizáty.

  1. Náhledy všech folií
  2. Listování dokumentem po foliích
 • Režim Obraz-Text
 • Je k dispozici pouze pro úplnou textově kritickou edici, v případě, že lze zveřejnit digitalizáty. V levém okně se zobrazují scany jednotlivých rukopisů, v pravém text edice.

  Okno s digitalizáty

  1. Horní lišta – výběr folia, zapínání /vypínání popisu rukopisu
  2. Nástroje pro práci s obrazem: zoom, původní velikost, celá obrazovka, otáčení
  3. V pravém horním rohu „lupa“ (červený rámeček) - umožňuje pohyb po obrazu v daném stupni zvětšení.

  Pravé okno – vlastní text edice

  1. Horní lišta
   1. Název edice
   2. Výběr části dokumentu (odstavce, folia) – zatím nefunkční
   3. Výběr typu edice, pro LA je k dispozici pouze edice kritická, ale EVT umožňuje pracovat také s modely diplomatické a interpretační edice, tak jak jsou definovány ve standartu TEI.
   4. Seznam jednotlivých rukopisů s popisy
   5. Podrobnější info o dokumentu (např. geneze textu, popis písařských rukou, veškerá metadata z část <front> kódování TEI).
   6. Zapnutí/vypnutí tabulky barevných filtrů viz barevné zvýraznění
  2. Spodní lišta
   1. Fulltextové vyhledávání, před spuštěním vyhledávání nutno použít tlačítko pro vytvoření indexů. Pro kritickou edici bohužel zatím není tato funkce implementována.
   2. Nastavení barevných filtrů pro hlavní text edice (tzv. lemma filtrů) viz barevné zvýraznění
   3. Funkce Heat map - umožňuje barevně označit variantní místa v textu, čím sytější barva, tím více evidujeme doložených variant.
   4. Volba velikosti písma
  3. Poznámkový aparát
   1. Při čtení edice, můžeme kliknutím zobrazit podrobnosti k jednotlivým položkám kritického aparátu (horní index abecedně), např. ortpgrafické varianty, metadata pro editorské zásahy, včetně zobrazení kódování v TEI XML a hyperlinkového odkazu na celý text variantního rukopisu v režimu Kolace.
   2. Interaktivně (po kliknutí) se zobrazují též věcné poznámky (horní index čísla).

   3. V režimu Obraz-Text nelze využívat funkce Pin a Align reading, které jsou určené pouze pro režim Čtení textu. Resp. použití funkce Pin se projeví až při otevření okna Nástěnka v režimu Čtení textu
  4. Barevné zvýraznění
   1. Úplná textově kritická edice - volily jsme barevné zvýraznění podle editorských zásahů. Všude tam, kde jsme se rozhodli v textu edice použít jiné znění než v hlavním rukopise nebo se jedná o editorskou emendaci, jsme při kódování zaznamenali i jméno editora, který je za takový zásah odpovědný (atribut resp tj. responsibility elementu <lem>). Ve výsledné vizualizaci jsou pak úpravy jednotlivých editorů barevně odlišeny. Použitím filtrů je možné zvýraznit třeba jen zásahy jedno konkrétního editora. Ostatní textové varianty se zvýrazňují dynamicky po přejetí myší.
   2. Komentovaná edice – defaultně jsou zvýrazněny všechny textové varianty, další barevné zvýraznění je možné volit podle obsahových komentářů viz práce s rejtříky
 • Režim Čtení textu
 • V levém části obrazovky najdeme okno s textem edice (identické jako v režimu Obraz-text), v pravé samostatné okno s textově kritickým aparátem. Kliknutím na poznámku kritického aparátu v textu edice (horní index) se příslušná položka naroluje a zvýrazní v pravém okně.

  1. S položkami poznámkového aparátu se pracuje podobně jako v režimu Obraz-Text (zobrazení podrobností, metadat, kódování TEI, odkaz na znění kokrétního rukopisu v režimu Kolace)
  2. Funkce Align reading slouží pro pro spárování položky kritického aparátu s příslušným místem v textu edice.
  3. Funkce Pin umožňuje připíchnout jednotlivé položky kritického aparátu nebo obsahové komentáře na Nástěnku a mít je tak k dispozici pro pozdější nahlédnutí bez nutnosti listování textem edice
  4. Otevření/zavření okna Nástěnka

 • Režim Kolace
 • V levém části obrazovky je opět okno s textem edice, v pravé se vizualizují znění jednotlivých rukopisů. Rukopisy můžeme pro kolaci libovolně přidávat, každý z nich se otevře v samostatném okně. Podobně jako v hlavním textu edice lze interaktivně zobrazovat podrobnosti o položkách kritického aparátu a posouvat se na analogická místa v jednotlivých textech.

  1. Přidání rukopisu pro kolaci
  2. Horní lišta okna kolace
   1. výběr rukopisu
   2. Výběr části dokumentu (odstavce, folia) – zatím nefunkční
   3. Popis rukopisu
  3. Spodní lišta okna kolace
   1. Nastavení barevných filtrů pro znění jednotlivých rukopisů viz barevné zvýraznění
   2. Volba velikosti písma
  4. Barevné zvýraznění

   EVT umožňuje barevnou vizualizaci jednotlivých typů změn ve variantních rukopisech, podle zvoleného způsobu kódování textových variant ve formátu TEI (atributy elementu <RDG> - type, cause, hand).

   Jejich přehled lze v aplikaci zobrazit zapnutím tabulky barevných filtrů.

   Při zpracování Literae annuae využíváme podrobné kódování textových variant pouze v úplné textově kritické edici.

   Podle typu (atribut type elementu <RDG>) rozlišujeme varianty na:

   Ortografické (orhtographic)
   Různočtení (variant)
   Opravy soudobou rukou (correction)
   Přípisky soudobou rukou (marginalia)

   U některých změn (zejména oprav) zaznamenáváme i důvod nebo způsob provedení změny (atribut cause elementu <RDG>):

   Trans – transpozice (změna slovosledu)
   Del - škrt
   Add - připsání
   Dittography – chybné zdvojení slov
   Subst - nahrazení
   Om - vynechání
   Supl - doplnění

   U všech dobových zásahů do textu, zaznamenáváme konkrétní písařskou ruku (atribut hand elementu <RDG>). Jednotlivé prvky barevného schématu jsou při výsledné vizualizaci vzájemně kombinovány (barevné přechody). Podrobněji v je způsob kódování popsán v sekci Metodika. Přehed typů textových variant a způsobů jejich kódování v TEI je přílohou certifikované Metodiky evidence dokladů hmotné kultury v narativních pramenech se zaměřením na zpřístupnění kulturně historických informací v cizojazyčných pramenech.

 • Práce s rejstřiky
 • Rejstříkové položky (obsahové komentáře) jsou vytvářeny pouze v komentované edici. Lze s nimi pracovat buď přímo v hlavním okně edice nebo samostatném okně rejstříky.

  Obsahové komentáře v textu  1. Rejstříkové položky/obsahové komentáře či vysvětlivky (jména, místa, korporace, stavby, události, předměty, pojmy) se podle typu zabarvují v textu po najetí myší nebo je možné zapnout jejich trvalé zvýraznění v dolní liště. Každému typu komentáře je vyhrazena vlastní barva. Komentáře se v textu mohou překrývat, proto jsou některá zvýraznění vidět pouze při zapnutí konkrétní kategorie.
  2. Kliknutím na označený výraz v textu edice se otevře/zavře okno s podrobnostmi k položce (aliasy, vysvětlivky, odkaz na BBDR, další výskyty v textu, u geografických položek souřadnice a zobrazení na mapě). Hypertextový odkaz otvírá v novém okně prohlížeče stránku s informacemi v databázi BBDR. Položku můžeme též připnout na nástěnku (viz funkce pin) nebo otevřít v režimu prohlížení rejstříků.
  3. Otvírání samostatného okna pro rejstříkovou položku funguje zatím ze pouze pro rejstříky míst, staveb, jmen a korporací. Pro ostatní rejstříky se je tato funkcionalita ještě ve vývoji a bude doplněna v dalších verzích EVT.

  Okno Rejstříky

  samostatné okno Rejstříky lze otevřít buď protřednictvím jednotlivých položek v textu edice nebo z nabídek horní lišty aplikace

  V levé části okna vybíráme typ rejstříku, v pravé kliknutím na příslušné písmeno abecedy listujeme položkami. Podobně jako při práci v textu edice můžeme kliknutím na položku zobrazit podrobnosti a výskyty nebo aktivovat odkaz na databázi BBDR.

 • Okno Nástěnka
 • Slouží pro připnutí položek kritického aparátu nebo obsahových komentářů pro rychlé znovu použití. Je k dispozici pouze v režimu Čtení textu, funkce PIN však do něj ukládá potřebné položky i v ostatních režimech.

  1. Otevření/zavření okna Nástěnka/
  2. Filtrování položek na nástěnce

  Zatím nefunkční, přípravujeme....